Mahasiswa dengan Waktu Tempuh Studi sampai Tanggal 31 Agustus 2017
Mahasiswa dengan Waktu Tempuh Studi sampai Tanggal 31 Agustus 2017
NO. ANGKATAN NIM NAMA MAHASISWA NO. HP KET.
1 2010 2108100025 AGGUS SETIAWATI   Drop Out
2   2108100192 DONA PASHA   LULUS (15 Maret 2016)
3   2108100131 HANIDA   Drop Out
4   2108100145 SUTIAWAN   Drop Out
5   2108100057 DIAN YUDIANA   Drop Out
6   2108100059 PENDIYANA 87725260208 Drop Out
7   2108100111 ELIN NURLINA 87767826286 NIM BARU 2017/2018
8   2108100067 FITRI MIRANTI   Drop Out
9   2108100199 IRA KADARISA   LULUS (19 Maret 2016)
10   2108100175 SITI JUBAEDAH   LULUS (19 Maret 2016)
11   2108100039 LENI SARASWATI   Drop Out
12   2108100034 KURNAESIH 85659390613 Drop Out
13   2108100002 LUSI ANGGRAENI   Drop Out
14   2108100082 NANI KOSWARA   Drop Out
15   2108100093 SITI NURMALASARI   Drop Out
16   2108100124 AJENG AGUSTINA S.   Drop Out
17   2108100144 RENI RESTU RAHAYU   Drop Out
18   2108100204 AYU WIDIARTI   Drop Out
19   2108100151 CITRA RESTIKASARI   Drop Out
20   2108100114 SELI FITRIYANI   Drop Out
21   2108100007 DINA ARINI ASTUTI   Drop Out
22   2108100056 ERI HERIANTO   Drop Out
23   2108100120 IIN RAHMAWATI   Drop Out
24   2108100183 INA OKTAVIANA   Drop Out
25   2108100190 DEVY PUSPITASARI   Drop Out
26   2108100078 EMA SUYATMI   Drop Out
27   2108100023 UFIT FITRIANI   Drop Out
28   2108100116 DADAN PERMANA   Drop Out
29   2108100150 SUGIANTO   Drop Out
30   2108100061 GINA KADARSARI   Drop Out
31   2108100062 LIA FITRIANI   Drop Out
32   2108100157 DANI PRANITAMI   Drop Out
33   2108100218 TESALINA AGUSTIN R.   Drop Out
34   2108100045 SAEFUL RAHMAN   Drop Out
35   2108100107 YANI RAMDANI   Drop Out
36   2108100109 ALIPUDIN   Drop Out
37   2108100220 ATEP RIDWAN SUHENDAR   Drop Out
38   2108100182 IMAM ALI RAHMAN   Drop Out
39   2108100165 YUYUN CAHYUDIN   Drop Out
40   2108100215 SUGENG WAHYUDI   Drop Out
41   2108100201 KINI ROSMASARI   Drop Out
42   2108100213 UPIT SARIMANA   Drop Out
KONTAK

  • https://www.facebook.com/diksatrasia.unigal
  • https://www.instagram.com/Diksatrasia1993/
  • https://www.twitter.com/unigalciamis
  • https://www.youtube.com/unigalciamis

LOKASI UNIGAL

DIKELOLA OLEH

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

2023 © Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia